نمونه کار

سامانه محاسبه مصرف فضای ذخیره سازی

H.264 / H.265 محاسبه حجم مصرفی

مدت زمان نگه داری
تعداد دوربین ها
اندازه تصویر
تعداد فریم در ثانیه
مدل ضبط
ورژن انکودر
حجم پیشنهادی