تیم مدیریتی

تیم مدیریتی قوی متشکل از مشاوران ارشد و کارآزموده با چشم انداز روشن از آینده صنعت وتکنولوژی با استفاده از تمامی تجربایت خود امیدوار است بتواند تا مشتریان را به مقصود خود برساند و به این امر افتخار میکند .

تیم فروش و بازاریابی

تیم فروش و بازاریابی متشکل از افراد با تجربه و تحصیل کرده این رشته و با روابز عمومی بالا و تخصص در زمینه سیستم های امنیتی و حفاظتی و شناسایی نیازهای مشتریان و تسلط بر برندهای موجود بازار راهنمایی های لازم را جهت فروش انجام میدهند.